VEKÂLETNAME İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

Noterden çıkardığınız vekaletnamedeki yetkilere, Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve tahkim mercileri nezdinde temsile, adli sicil kaydı çıkartmaya, uzlaşma yapmaya, temyiz, temyizden feragat, davadan feragate, ahzukabz, sulh ve ibra, feragati kabul etmeye,  iflas ve konkordato talep etmeye, mal beyanında bulunmaya, temlik almaya, taahhütte bulunmaya, sözleşme imzalamaya, taahhüt altına girmeye, taahhütleri kabule, tevkil, teşrik ve azil yetkileri eklenmelidir. Vekiller birlikte ve ayrı ayrı olarak temsile yetkili kılınmalıdır. Aynı vekâletnamede şirketler adına vekâleten ve özel kişiler adına asaleten yetki verilmelidir.

VEKÂLETNAME İÇİN GEREKLİ BELGELER

- Özel kişiler noterde evrak düzenletirken nüfus cüzdanlarını yahut pasaportlarını ibraz etmek zorundadırlar.

– Boşanma davaları için çıkarılacak vekâletname için ayrıca dört adet fotoğraf gerekmektedir. Çıkarılan vekâletnamenin boşanma vekaletnamesi olduğu Notere özellikle belirtilmelidir.

– Şirketler adına düzenlenecek vekâletnamelerde imza sirkülerinin ve yetki belgesinin ibrazı gerekmektedir.

– Vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilerin vergi numaralarını bildirmeleri zorunludur.

– Yurt dışındaki vatandaşlar TC. Konsolosluklarında vekâletname düzenleyebilirler.

Dikkatinize,

Vekâletname ile ilgili bilgiler ve gerekli evraklar web sitemizde kısaca bilgilendirme amacıyla yazılmış olup, farklı vekâletnameler içeriği itibariyle daha geniş ya da daha dar yetki içerebilmektedirler.)

VEKÂLETNAME ÇIKARILACAK AVUKATLARIN BİLGİLERİ

Vekâletname Çıkarılacak Avukatların İsmi Ve Soyadı & Bağlı Bulunduğu Baro ve Sicil Nosu& Vergi Dairesi & Adresi

Av.Tolga Tireli

İzmir Barosu – 10062

Basmane Vergi Dairesi T.C. No/Vergi No: 24041357220

Gazi Bulvarı 1364 Sk. No:14 K:5 D:501 Konak/İZMİR